Bestuur

Wat is HBV Compaen

Doel

 

HBV Compaen is in 1996 opgericht met als hoofddoel de belangen van huurders van woningstichting Compaen te behartigen. woningstichting Compaen bezit ongeveer 3500 woningen in Helmond en Mierlo. Huurders van de woningstichting kunnen lid worden van onze vereniging.

 

Activiteiten

 

De vereniging houdt tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. Hierin legt het bestuur allereerst verantwoording af over de activiteiten van de afgelopen periode. Tevens peilt het bestuur de mening van de achterban over bepaalde beleidszaken van Compaen. Ook vraagt zij de leden hun ideeën over belangrijke thema's die in het overleg met Compaen aan de orde kunnen worden gesteld. De datum van een Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt altijd vermeld op de voorpagina van de website. Verder is er minimaal vier maal per jaar overleg met HBV Compaen Mierlo, vier maal per jaar met directie woningstichting Compaen, vier maal per jaar werkoverleg met de woonmanager van Compaen. Meerdere overleggen vinden plaats via de commissies Wooncommissie Helmond en Geldrop. En sinds kort vindt er minimaal eenmaal per kwartaal een overleg plaats met alle HBV’s in Helmond. Wij voeren overleg over beleid, kaarten voorkomende algemene problematiek aan en anticiperen op veranderingen in wetgeving, omgevingsproblematiek e.d.

 

Waarom lid worden

 

Huurderbelangenvereniging Compaen is een vereniging van huurders, die al bijna 25 jaar actief is namens en voor de huurders van woningstichting Compaen. De vereniging neemt een onafhankelijke positie  in en werkt nauw samen met huurdersbelangenvereniging Compaen Mierlo. Bij ingewikkelde zaken wordt deskundige hulp ingehuurd. De leden ontvingen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie. Daarmee werden zij op de hoogte gebracht van alle activiteiten van de vereniging. Met ingang van 1 mei 2016 vervallen de nieuwsbrieven op papier maar gaan we elke maand nieuws via onze website publiceren. Naast ondersteuning bij problemen op huurgebied legt het bestuur minstens eenmaal per jaar aan de leden verantwoording af van het door haar gevoerde beleid in een algemene ledenvergadering. Verder is het heel belangrijk dat de leden met hun lidmaatschap het bestuur van HBV Compaen steunen bij de onderhandelingen met woningstichting Compaen. Tot slot geldt ook hier: samen staan we sterk! Alleen voor de moeite van het inschrijven kunt u uw stem laten horen.. In tegenstelling tot in het verleden bieden wij niet-leden geen ondersteuning/verweer meer aan. Wij zijn een vereniging en hierin is het gebruikelijk dat alléén leden profiteren van het lidmaatschap, ze betalen hier dan ook contributie voor.

 

Statuten van HBV Compaen

 

Via deze link kunt u de statuten lezen van de Huurdersbelangenvereniging Compaen.

 

 

 

Op deze website vindt u allerlei gegevens over Huurdersbelangen Vereniging Compaen.

Adresgegevens:

Adres: Scharstraat 2

Postcode: 5706 EE

Helmond 0492-776720/06-16920669

info@hbvcompaen.nl

KVK: 40240425

Contact

Laat een berichtje achter !

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Statuten

De Reclamegarage