Informatie

Agenda

Uitnodiging voor de ALV van de HBVC

 

Beste leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal gehouden op dinsdag 27 november 2018 in Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44 te Helmond, aanvang 19:45 uur.

 

  • Opening door de voorzitter
  • Verslag notulen van de ALV 2017
  • Financieel verslag van de penningmeester 2017
  • Verslag van de kascommissie van de controle over boekjaar 2017
  • Nieuw lid kascommissie 2019
  • Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar Nelly Heldens
  • Nieuwe bestuursleden
  • Rondvraag
  • Sluiting

 

 

 

 

Wij zoeken dringend nieuwe bestuursleden o.a. secretaris, werkdruk ongeveer 8 uren per maand en voor scholing e.d. wordt gezorgd. Kandidaten graag uiterlijk één week van tevoren opgeven via info@hbvcompaen.nl. Deze vergadering is uitsluitend voor leden. Mocht u lid willen worden van de Huurders Belangen Vereniging Compaen, vragen wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar info@hbvcompaen.nl of te bellen. Sinds januari 2018 is het lidmaatschap kosteloos. Voor meer informatie kijk op www.hbvcompaen.nl.

 

 

 

 

Op deze website vindt u allerlei gegevens over Huurdersbelangen Vereniging Compaen.

Adresgegevens:

Adres: Scharstraat 2

Postcode: 5706 EE

Helmond 0492-776720/06-16920669

info@hbvcompaen.nl

KVK: 40240425

Contact

Laat een berichtje achter !

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Statuten

De Reclamegarage