Nieuw bestuur HBVCompaen is geïnstalleerd

Ze zijn het er allemaal over eens: er wacht een grote klus voor het nieuwe bestuur van de huurdersbelangenvereniging Compaen. Tijdens de ledenvergadering werd het nieuwe bestuur voorgesteld aan de aanwezigen. Het is de huurdersbelangenvereniging gelukt om uit bijna alle Helmondse wijken waar Compaen huurwoningen heeft, afgevaardigden in het bestuur te krijgen. Het grootste compliment ging naar de scheidende voorzitter Jelle Huisintveld. Hij mag volgens de statuten niet meer aan het bestuur deelnemen, omdat hij inmiddels niet meer huurt van Compaen. Jelle mocht een groot applaus in ontvangst nemen na zijn overdracht aan het nieuwe bestuur. Na de opening van de vergadering gaf voorzitter Jelle aan dat, dankzij de brandbrief die woningstichting Compaen uit had laten gaan naar de huurders, een aantal huurders zich gemeld had voor een bestuursfunctie. Deze nieuwe bestuursleden zijn geselecteerd uit de kandidaten na diverse gesprekken. Ze zijn zich er allemaal van bewust: er wacht hen een grote klus. Toch gaven zij aan er voor de volle 100% voor te gaan. Eén voor één stelden de nieuwe bestuursleden zich voor. Nieuw bestuur voor huurdersbelangenvereniging Frans van Dijk werd gevraagd om voorzitter te worden. Hij woont 33 jaar in Mierlo-Hout en vervulde langdurig een bestuursfunctie bij de…

hbvcompaen.nl uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility.

Accessibility Toolbar